Kursy
 Szkolenia
 Nadrór w zakresie BHP i PPOŻ

 Kursy
 Szkolenia
 Nadrór w zakresie BHP i PPOŻ

Aktualności


2014-12-30 budowa nowej strony www

Kontakt

e-mail. biuro@szkolenie-bhp.info


woj. mazowieckie 

tel.22 245 01 75  

mobile :  604 113 961    

 

woj. Lubelskie  

tel. 83 372 24 44    

mobile :  604 606 333  


woj. lubelskie

Telefon :  532236148


Dokumenty do pobrania


Kursy, szkolenia, nadzór w zakresie BHP i PPOŻ

 

BHP Complete PPOŻ to firma zajmująca się kompleksową obsługą z zakresu Bezpieczeństwa I Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. 

Nasze usługi obejmują obszary działalności które są kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Pomagamy przygotować się do kontroli jak i wypełnić oraz wdrożyć zalecenia nałożone przez Państwową Inspekcję Pracy lub Państwową Inspekcję Sanitarną  Pomagamy  w redagowaniu korespondencji z w/w Instytucjami

więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy Ochrona Przeciwpożarowa


Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa higieny pracy  w zakładzie pracy.

więcej

Cel szkoleń: BHP, PPOŻ, PIERWSZA POMOC

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

·  oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

·  metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

·  kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny    pracy,

·  postępowania w razie wypadku i w sytuacjach awaryjnych.

więcej