Kursy
 Szkolenia
 Nadrór w zakresie BHP i PPOŻ

 Kursy
 Szkolenia
 Nadrór w zakresie BHP i PPOŻ

Aktualności


2014-12-30 budowa nowej strony www

Kontakt

e-mail. biuro@szkolenie-bhp.info


woj. mazowieckie 

tel.22 245 01 75  

mobile :  604 113 961    

 

woj. Lubelskie  

tel. 83 372 24 44    

mobile :  604 606 333  


woj. lubelskie

Telefon :  532236148


Dokumenty do pobrania


Obsługa PPOŻ

·        Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, 

·        Wykonanie analizy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

·        Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej,

·        Przygotowanie obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną,

·        Wyposażanie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy, tablice informacyjne, znaki ewakuacyjne, instrukcje

·        Pomoc w doborze zabezpieczeń przeciwpożarowych,

·        Prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

·        Konserwacja i naprawa gaśnic,

·        Wykonanie pomiarów wydatków hydrantów,

·        Przeglądy klap dymowych i urządzeń oddymiających,

·        Montaż i przegląd drzwi przeciwpożarowych.