Kursy
 Szkolenia
 Nadrór w zakresie BHP i PPOŻ

 Kursy
 Szkolenia
 Nadrór w zakresie BHP i PPOŻ

Aktualności


2014-12-30 budowa nowej strony www

Kontakt

e-mail. biuro@szkolenie-bhp.info


woj. mazowieckie 

tel.22 245 01 75  

mobile :  604 113 961    

 

woj. Lubelskie  

tel. 83 372 24 44    

mobile :  604 606 333  


woj. lubelskie

Telefon :  532236148


Dokumenty do pobrania


OBSŁUGA BHP

§  Szkolenia wstępne oraz okresowe

§  Szkolenia z pierwszej pomocy

§  Szkolenia z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego

§  Ocena ryzyka zawodowego

§  Postępowania powypadkowe

§  Opracowywanie instrukcji BHP urządzeń

§  Prowadzenie rejestrów wypadków oraz chorób zawodowych

§  Prowadzenie kontroli BHP oraz audytów

§  Udział w konsultacjach z dziedziny BHP

§  Ocena ergonomii stanowisk pracy

§  Doradztwo przy doborze środków ochrony indywidualnej

§  Doradztwo przy pomiarach czynników środowiska pracy

§  Udział w konsultacjach w zakresie BHP